Κυριακή, 15 Ιουνίου 2008

A PERFECT DAY......


Just a perfect day,
Problems all left alone,
Weekenders on our own.
It's such fun.
Just a perfect day,
You made me forget myself.
I thought I was someone else,
Someone good.

Δεν υπάρχουν σχόλια: